Thuyết đa vũ trụ có nền tảng vững chắc dựa trên kiềng 3 chân

170
0
da vu tru scaled

Thuyết đa vũ trụ có nền tảng vững chắc dựa trên kiềng 3 chân là:

1. Sự lạm phát không ngừng của vụ trụ chúng ta, hay chính là vũ trụ chúng ta đang giãn nở không ngừng.

2. Năng lượng tối: Thứ năng lượng mà làm cho vũ trụ của chúng ta có hình dạng như hiện nay và cũng chính năng lượng này làm vũ trụ giãn nở không ngừng. Mỗi vũ trụ sẽ có 1 giá trị năng lượng tối đo được. Giá trị năng lượng tối vụ trũ chúng ta mà các nhà khoa học đo được là 0,…1 sau ba chấm là 122 số 0.

Năng lượng tưởng chừng như bằng 0 này lại vô cùng quan trọng, nếu xóa bớt đi vài số 0 có lẽ hình hài vũ trụ của chúng ta sẽ không như ngày nay, có thể sẽ không có hành tình, các sao, hay thiên hà nào cả, mọi thứ rời rạc vì lúc đó vũ trụ giãn nở với tốc độ đến kinh ngạc.

Năng lượng tối đó chúng ta chưa tìm thấy mặc dù nó chiếm đến 75% vũ trụ. Vậy nếu có đa vũ trụ thì giá trị năng lượng tối của vũ trụ chúng ta hiển nhiên chính là từ các vũ trụ khác tương tác với vũ trụ chúng ta. Tất nhiên, vũ trụ khác cũng sẽ có 1 giá trị năng lượng tối, có thể bằng, lớn hơn, hoặc nhỏ hơn giá trị vũ trụ chúng ta.

3. Lý thuyết dây: Đào sâu cấu trúc vi mô trong lý thuyết hạt hạ nguyên tử. Chúng ta biết hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các proton và neutron, nhỏ hơn nữa và các quark, vậy nhỏ hơn nữa là gì? theo các nhà khoa học là các dây (hình dung như vòng dây khép kín nhé), một dạng thuần khiết, sơ khai.

Mỗi dao động của dây sẽ quyết định hình thành các loại hạt khác nhau, có vô sô chiều dao động của dây, mỗi chiều dao động đó quyết định 1 VŨ TRỤ ĐƯỢC HÌNH THÀNH, vậy sẽ có vô sô vũ trụ được hình thành, vũ trụ chúng ta được sinh ra từ 1 chiều dao động của dây đó.

Thử tượng tượng xem, ngay lúc này tồn tại rất nhiều vũ trụ tồn tại song song với chúng ta, tại ngay vị trí ta ngồi, ta đứng, vũ trụ đó có thể giống hệt chúng ta, có thể sinh ra rồi lập tức co lại và biến mất, hay có thể chỉ bao gồm các hạt rời rạc…. được sinh ra từ những chiều dao động độc lập của dây mà chúng ta không nhìn thấy được, không cảm nhận được, chỉ biét rằng đa vũ trụ đó tương tácvới nhau tạo ra năng lượng tối mà mỗi bong bóng vũ trụ có giá trị năng lượng tối khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *