archive hero image

Viết Để Trưởng Thành

47 articles

Có người bảo khi mơ về một người nào đấy thì tức là người ta đang dần quên về mình, buồn thật. Sau một thời gian chia tay, em luôn bắt gặp anh trong những giấc mộng của em. Nhưng kì lạ là, những giấc mơ đấy nó đẹp đến mức mà nước mắt em không thể nào ngừng rơi khi nhớ lại. Nó đẹp vì nó đã qua đó anh, mà đã qua rồi thì không cách nào tìm lại được nữa.