archive hero image

Nghe Để Chữa Lành

4 articles

Một vài ngôi sao đã từng bị đốt cháy rất lâu rồi. Cháu có biết điều đó không? Chúng chết rồi, phải không ạ? Chúng chết rồi, nhưng ít nhất chúng cũng đã từng rất sáng, sáng đến mức ánh sáng của chúng vẫn du hành qua không gian. Và chúng ta vẫn có thể nhìn thấy chúng.