archive hero image

Chính Sonbad

10 articles

Sonbad cho rằng dường như nghệ thuật giấu được nghệ sỹ 1 cách trọn vẹn hơn nhiều so với lúc để lộ họ.