archive hero image

Adam

21 articles

Cách duy nhất để người đàn bà cải tạo được người đàn ông là làm gã chán ngấy đến nỗi mất hết mọi sự quan tâm có thể có với cuộc sống.