archive hero image

Mối Quan Hệ

53 articles

Rơi vào lưới tình là một điều tuyệt vời, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Khoảng khắc mà ta thừa nhận rằng ta yêu một ai đó, cũng chính là khoảng khắc mà ta thừa nhận rằng ta có thể mất đi rất nhiều điều.